Ontmoet de nieuwe secretaris-generaal van ICC International Court of Arbitration

Op 13 september ontvangt Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland het Internationaal Arbitragehof van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). Dit hof behandelt grensoverschrijdende handelsgeschillen, ongeacht het land waaruit de betrokken partijen afkomstig zijn. Ze doet zelf geen uitspraak maar organiseert en superviseert de arbitrageprocedure van bij het prille begin tot bij de bekendmaking van de uitspraak.

Arbitrage is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. Dat betekent dat een geschil wordt beslecht zonder tussenkomst van een rechtbank. Bij een onenigheid duiden de betrokken partijen een arbiter aan die een bindende uitspraak velt over de situatie. Deze procedure is een efficiënte en vertrouwelijke manier van conflictbemiddeling.

In februari werd Alexander G. Fessas benoemd tot secretaris-generaal van het Internationaal Arbitragehof van ICC en directeur van het ICC Dispute Resolution Services. Hij maakt u graag wegwijs in de wereld van het Internationaal Arbitragehof. Tijdens het aansluitend panelgesprek getuigen enkele specialisten over hun ervaringen met arbitrage. Vice-eersteminister Didier Reynders sluit de avond af.

Locatie:
Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland
Markgravestraat 12
2000 Antwerpen

Programma en inschrijvingen

Voertaal van de ontmoeting is Engels.

Meer informatie? Contacteer de Kamer via pr.aw@voka.be of +32 3 232 22 19

Ontmoet de nieuwe secretaris-generaal van ICC International Court of Arbitration
Nieuwe blog voor internationale gemeenschap
(FR) 18-20/10 : Mission d’entreprises wallonnes à Katowice (Pologne)
Congres Voka Health Community