Seminarie : Hoe kunnen grote en kleine bedrijven profiteren van CETA?

CETA treedt op 21 september ‘voorlopig’ in werking

Welke voordelen biedt het vrijhandelsakkoord EU-Canada voor mijn bedrijf? Welke voordelen zijn er specifiek in de handel van goederen en diensten? Welke vereenvoudigde procedures vervangen de huidige administratieve formaliteiten?

Deze ambitieuze vrijhandelsovereenkomst moet een boost betekenen voor de bilaterale handels- en investeringsstromen tussen de EU en Canada, twee grote trans-Atlantische partners. Het akkoord schept nieuwe mogelijkheden voor onze bedrijven van alle omvang door o.m. het verdwijnen van 98% van de douanetarieven, het openstellen van Canadese overheidsopdrachten voor Europese bedrijven, het creëren van een kader voor regelgevende samenwerking met het oog op bijvoorbeeld certificering en standaardisering en een vlottere toegang tot de Canadese dienstenmarkt.

CETA wordt vanaf 21 september 2017 uitgerold.

Op 25 september organiseren het VBO en de ICC Belgium daarom een seminar “Hoe kunnen grote en kleine bedrijven profiteren van CETA?” waar u een algemene update over CETA krijgt en u zich verder kunt verdiepen in de bijzonderheden voor de handel in goederen en diensten.

Lees hier meer over het programma

Ontmoet de nieuwe secretaris-generaal van ICC International Court of Arbitration
Nieuwe blog voor internationale gemeenschap
(FR) 18-20/10 : Mission d’entreprises wallonnes à Katowice (Pologne)
Congres Voka Health Community