Seminarie “Certificering van de preferentiële oorsprong – naar zelfcertificering (REX)”

De FOD Economie en de Federatie organiseren op 23 mei dit seminarie over de certificering van de preferentiële oorsprong, meer bepaald over de geleidelijke invoering van een systeem van zelfcertificering binnen bepaalde door de Europese Unie gesloten regelingen of vrijhandelsakkoorden.

Waarom deelnemen?
De vrijhandelsakkoorden bieden de economische operatoren onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid tot het verkrijgen van tariefpreferenties, dat wil zeggen een vermindering of afschaffing van de douaneheffingen, wanneer zij goederen van een verdragsluitende partij naar een andere uitvoeren of invoeren. Om in aanmerking te komen voor deze preferenties, moet de invoerder een bewijs van de preferentiële oorsprong van de goederen voorleggen op het moment waarop deze ingevoerd worden. Het doel van dit seminarie bestaat erin de economische operatoren te informeren over de certificering van de preferentiële oorsprong en over de veranderingen die aan de gang zijn. Er zal met name toegelicht worden hoe de economische operatoren geleidelijk zelf de preferentiële oorsprong van hun goederen zullen gaan certificeren in het kader van het Algemeen Preferentiesysteem, en later in het kader van het vrijhandelsakkoord EU-Canada (CETA).

Wanneer? Dinsdag 23 mei 2017 van 10:00u tot 12:30u.

Waar? Federale Overheidsdienst Economie City Atrium Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel

Praktische informatie Ontdek op onze website het volledige programma en alle praktische details van dit evenement.

Hoe u inschrijven? Vul voor 19 mei het on line inschrijvingsformulier in.
Inschrijving is gratis maar verplicht Opgelet! Het aantal plaatsen is beperkt.

MOU CCI Brabant wallon – CCI Togo
Verklaring Europese KvK over internationale handel
Seminarie “Certificering van de preferentiële oorsprong – naar zelfcertificering (REX)”
African Utility Week 2017